Mgr. Kristýna Gembalová

Diplomová práce

Všeobecné obchodní podmínky v mezinárodním obchodě

General Conditions of Contract in International Trade
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem všeobecných obchodních podmínek v mezinárodním obchodě. Cílem této práce je nastínit některé problematické jevy související s využitím obchodních podmínek v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a stručně tuto úpravu srovnat s úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Jádrem této práce jsou druhá až pátá kapitola. Ty se soustředí na rozbor platnosti …více
Abstract:
This thesis examines the topic of standard terms in international business. The aim of the thesis is to introduce some problematic issues related to the usage of standard terms according to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and to briefly compare this regulation with rules arising from Czech Civil Code. The core of this thesis lays in the second to fifth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta