Renée Rudolfová

Bakalářská práce

Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960

History of the State District Archive Holešov to 1960
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj Okresního archivu Holešov v časovém období 1942-1960. Po 2. světové válce neexistoval jednotný archivní systém. Vznik okresních archivů měl dopomoci k lepší organizaci nejen státní správy. Na pozadí činnosti Okresního archivu v Holešově, sledujeme vývoj československého archivnictví. Především jsou zdůrazněny dva stěžejní mezníky archivní služby. Jedná se o vládní …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development of the District archive Holešov in the time period 1942-1960. After the second world war, there wasn't any unified archive system. Formation of district archives was supposed to help to better organization not only of state administration. On the background of activity of the District archive in Holešov we can follow the development of Czechoslovakian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rudolfová, Renée. Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická