Bc. Vanda Vajshajplová

Diplomová práce

Role opatření sociální pomoci při eliminaci deprivace neúplných rodin s nízkými příjmy

The role of Czech social assistance in eliminating deprivation of the incomplete families
Anotace:
Autorka diplomové práce: Vanda Vajshajplová Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Instituce: Fakulta sociálních studií, MU Brno Název práce: Role opatření sociální pomoci při eliminaci deprivace neúplných rodin s nízkými příjmy Počet slov:19 430 Cílem této práce je zodpovědět na otázku: Ve kterých oblastech a v jaké intenzitě spočívá deprivace neúplných rodin, které jsou příjemci …více
Abstract:
Author of Diploma Thesis: Vanda Vajshajplová Consultant of Diploma Thesis : Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Institution: Faculty of Social Studies, MU Brno Name of Diploma Thesis: The role of Czech social assistance in eleminating deprivation of the incomplete families Number of Words:19 430 The main objective of the script is to answer the following questions: In which areas and in what intensity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce