Bc. Petr Dvořák

Diplomová práce

Řízení cash-flow

Management of Cash-Flow
Anotace:
Záměrem diplomové práce je identifikovat oblasti, které jsou z hlediska řízení peněžních toků v konkrétní obchodní společnosti stěžejní a navrhnout konkrétní opatření, postupy či způsoby řízení, které ve svém důsledku zajistí zvýšenou schopnost dané společnosti generovat kladné Cash-Flow z provozní činnosti. Teoretická část práce se zabývá popisem způsobů řízení hotovosti s akcentem na oblast peněžních …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to identify those areas which are crucial from the view of cash creation in the particular business company and to propose specific measures, i.e. processes or ways of management, resulting in the increase of the company’s capability to generate positive cash flow from the operations. The theoretical part of the thesis deals with the description of the ways of cash management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní