Theses 

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Mgr. Zdeňka Mácková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví

Mgr. Zdeňka Mácková

Diplomová práce

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Digital library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Anotace: Diplomová práce poskytuje přehled o vzniku a vytváření Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, popisuje dílčí problémy řešené v rámci projektu digitalizace publikací FF a tvorby digitální knihovny od přípravy dokumentů, přes jejich digitalizaci, organizaci a metadatový popis až po jejich zpřístupnění v digitální knihovně. Pokouší se také zachytit a zhodnotit aktuální stav projektu a nastínit výhledy do budoucna. Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku mapování publikační činnosti FF a metadatový popis a jeho specifika v rámci FF. Soupis publikací FF, který byl v rámci této práce vytvořen, má posloužit jako podklad pro výběr a získávání publikací k digitalizaci v prvních fázích projektu a také pro organizaci dokumentů v digitální knihovně a vytváření strukturálních metadat. Diplomová práce je prvním rozsáhlejším dokumentem popisujícím projekt Digitální knihovny FF MU.

Abstract: The thesis provides an overview of creating and building the Digital library of the Faculty of Arts at Masaryk University, Brno. It also serves as a record and assessment of the current state of the project of digitization. The whole process of digital library is described, comprising steps such as documents preparation, digitization, metadata description and access to documents in a digital library. It also attempts to capture and assess the current status of the project and outline future prospects. The thesis particularly focuses on providing a survey of Faculty of Arts publications and on metadata description specific to the faculty needs. The list of publications, which was created within the scope of this work, is to serve as the basis for selection and retrieval of publications that are to be digitized at the first phases of the project, as well as for designing structural metadata describing the organizational structure of the documents. This thesis is the first comprehensive document describing the project of Digital Library of the Faculty of Arts at Masaryk University.

Klíčová slova: Digitální knihovna, Filozofická fakulta MU, digitální repozitář, institucionální repozitář, digitalizace, metadata, metadatový editor, DSpace, DML-CZ, Dublin Core, Digital library, Faculty of Arts, Masaryk University, digital repository, institutional repository, digitization, metadata editor

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz