Aneta Hartmanová

Diplomová práce

Personální marketing ve vybrané společnosti

Anotace:
Diplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, představuje činnosti externího a interního marketingu a zabývá se značkou zaměstnavatele, která je nedílnou součástí personálního marketingu. Praktická část je založena na analýze …více
Abstract:
The diploma thesis investigates the use of personnel marketing in a particular company in order to identify possible problems and propose suitable solutions. The theoretical part characterizes the importance, development, use and benefits of personnel marketing, introduces the activities of external and internal marketing and deals with the employer brand, which is an integral part of the personnel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program: