Bc. Žofie Kabelková

Bakalářská práce

Specifické rysy stylu recenzí v časopise Folk a Country

Specific features of reviews in "Folk and Country" magazine
Anotace:
Bakalářská práce Specifické rysy stylu recenzí v časopise Folk a country se věnuje specifikům recenze, konkrétně recenzím hudebních nosičů v menšinovém zájmově zaměřeném periodiku. Předkládá charakteristiku útvaru recenzí, představuje jejich osobité rysy a poukazuje na ovlivnění jejich konečné podoby adresátem.
Abstract:
The bachelor thesis Specific features of reviews in „Folk and Country“ magazine is focused on the specifics of reviews, especially on the reviews of music carriers in a minority interest periodical. The thesis characterises this scientific paper, shows its typical features and refers to the influence of the recipient on its final form.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.