Mgr. Martin Kos

Bachelor's thesis

"Není to jen o penězích": Podfukáři jako zástupce podvodnických narativů

"It's not all about the money": Hustle as a representative of caper stories
Anotácia:
Tato bakalářská práce představuje analýzu britského seriálu Podfukáři. Za pomoci nástrojů poetiky seriálové fikce práce analyzuje podobu fikčního makrosvěta spolu s narativními a stylistickými strategiemi seriálu. V závěru jsou rovněž naznačeny možnosti analýzy dalších děl žánru podvodnických narativů.
Abstract:
The study analyses british TV series Hustle. The poetics of serial fiction is applied to analyse the structure of macroworld, narrative patterns and stylistic strategies. Thesis also shows possibilities for subsequent research of caper stories.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedúci: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Práce na příbuzné téma