Ing. Monika Lužbetáková

Diplomová práce

Význam a úloha bankových úverov pre malé a stredné podniky v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi financovania v podmienkach SR

The importance and role of bank loans for small and medium-sized enterprises compared to alternative sources of financing in Slovakia
Abstract:
Goal of master thesis " The importance and role of bank loans for small and medium-sized enterprises compared to alternative sources of financing in Slovakia" is to provide a current overview of the situation in the options for financing small and medium enterprises in the EU and Slovak Republic. The work referred to economic, social and other role of SMEs in the country, highlights the importance …více
Abstract:
Úlohou diplomovej práce „Význam a úloha bankových úverov pre malé a stredné podniky v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi financovania v podmienkach SR“ je poskytnúť aktuálny prehľad situácie v možnostiach financovania malých a stredných podnikov v EÚ a v SR. Práca uvádza ekonomické, sociálne a iné úlohy MSP v štáte, poukazuje na význam ich rozvoja a podpory a určuje prístup k financiám za jednu z hlavných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta