Ing. Monika Lužbetáková

Master's thesis

Význam a úloha bankových úverov pre malé a stredné podniky v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi financovania v podmienkach SR

The importance and role of bank loans for small and medium-sized enterprises compared to alternative sources of financing in Slovakia
Abstract:
Goal of master thesis " The importance and role of bank loans for small and medium-sized enterprises compared to alternative sources of financing in Slovakia" is to provide a current overview of the situation in the options for financing small and medium enterprises in the EU and Slovak Republic. The work referred to economic, social and other role of SMEs in the country, highlights the importance …more
Abstract:
Úlohou diplomovej práce „Význam a úloha bankových úverov pre malé a stredné podniky v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi financovania v podmienkach SR“ je poskytnúť aktuálny prehľad situácie v možnostiach financovania malých a stredných podnikov v EÚ a v SR. Práca uvádza ekonomické, sociálne a iné úlohy MSP v štáte, poukazuje na význam ich rozvoja a podpory a určuje prístup k financiám za jednu z hlavných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Reader: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta