Mgr. Petr Lukáš

Bakalářská práce

Hlavní termíny teorie Jacka Burnhama: rekapitulace

Main terms of Jack Burnham's theory: recapitulation
Anotace:
Bakalářská diplomová práce je věnována rekapitulaci a zhodnocení přínosu Jacka Burnhama pro teorii nových médií, se zaměřením na jeho pojetí vztahu umění a techniky, pojmy systémová estetika a kybernetická skulptura. Bakalářská diplomová práce vychází z Burnhamovy práce (především kurátorství a teoretické dílo) a z textů reflektujících a hodnotících jeho tvorbu. Cílem práce je představit hlavní pojmy …více
Abstract:
Paper is dedicated to recapitulation and evaluation benefits of Jack Burnham to theory of new media, with focus on Burnham’s view of relationship between art and technology and terms such as system esthetics and cybernetic sculpture. Paper is based on Jack Burnham’s work (especially curatorial and theoretical) and on articles, which are reflecting and rating his work. The aim of paper is to present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma