Bc. Zuzana Stašová

Diplomová práce

Návrh opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti

Proposal for measures to increase performance of the company
Anotace:
Diplomová práce se věnuje návrhu opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti STAKO Červený Kostelec s.r.o. Hodnocení je prováděno na základě modelu EFQM a finanční analýzy. Zjištěné silné a slabé stránky z těchto modelů měření jsou převáděny na dílčí cíle podniku a jsou analýzou Balanced Scorecard vhodně implementovány do podniku, což vede ke zvýšení celkové výkonnosti společnosti.
Abstract:
This Master's thesis is focused on design measures in order to increase the performance of the company STAKO Červený Kostelec s.r.o. The Evaluation is based on the EFQM model and financial analysis. Strengths and weaknesses identified from these models are transformed into partial business targets and they have been properly implemented into the business by analyzing Balanced Scorecard, leading to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting