Denisa DUBNICKÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v primární péči

Nursing care of patients with multiple sclerosis in primary care
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o chronickém onemocnění zvaném roztroušená skleróza, kterou v České republice trpí téměř 20 tisíc obyvatel a každým rokem toto číslo stoupá. Doposud neexistuje léčba, která by tuto nemoc zastavila či dokonce vyléčila. Terapie se zaměřuje pouze na zpomalení progrese, zabránění časné invalidity a měla by být zahájena ihned po stanovení diagnózy, protože léčebně lze ovlivnit …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with chronic disease called multiple sclerosis, which in the Czech Republic diagnosed from nearly 20 thousand people every year and this figure is rising. So far there is no treatment that can hold the disease or even cure it. Therapy focuses only on slowing down the progression of disabilit, early prevention should and start immediately after diagnosis, because threatment can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBNICKÁ, Denisa. Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v primární péči. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra