Bc. David Straka

Diplomová práce

Moderní webový portál školy na CMS Wordpress s integrací Google Apps

A Modern School Web-portal using CMS Wordpress with the Integration of Google Apps
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou moderního webového portálu postaveného na CMS Wordpress s integrací Google Apps. Teoretická část seznámí čtenáře s možnostmi tvorby webových stránek, CMS Wordpress, cloudovými službami a Google Apps. Praktická část práce se věnuje realizaci webových stránek na základě definovaných požadavků na jejich tvorbu a návrhu.
Abstract:
This thesis is engaged in creating of modern web portal built on the Wordpress with integration of Google Apps. The theoretical part introduces the reader to the possibilities of creating websites, CMS Wordpress, cloud computing and Google Apps. The practical part is devoted to the realization of websites based on defined requirements for their creation and design.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Straka, David. Moderní webový portál školy na CMS Wordpress s integrací Google Apps. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy