Ing. Barbora Goldmanová

Master's thesis

Sociální marketing a prevence drogové závislosti na příkladu neziskové organizace Drop- in

Social marketing and prevention of drug addiction for example non-profit organization Drop-in
Abstract:
Hlavním tématem práce je sociální marketing ve vztahu k drogové problematice, především v řešení prevence drogové závislosti. Práce se zabývá řešením aktuální drogové scény České republiky v propojení se sociálním marketingem, a to na příkladu neziskové organizace Drop In. Cílem je charakterizovat hlavní znaky chování vybrané cílové skupiny (středoškolské mládeže), respektive jejich vnímání sociálně …more
Abstract:
The main theme of the work is social marketing in relation to drugs, especially in dealing with the prevention of drug addiction. Paper will discuss the current drug scene of the Czech Republic in connection with social marketing, and the examples NGOs Drop In. The aim is to describe the main features of the behavior of selected target groups (high school students) or their perception of socially pathological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní