Martin Šetina

Bakalářská práce

Sběr a vizualizace dat v průmyslových prostorách

Data acquisition and visualization in industrial premises
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem modulů pro digitální teplotní senzory DS18B20 od firmy Dallas. Řeší návrh PCB prototypu a obsahuje odladěné části programů do PIC18, PLC a PC. Popisuje princip komunikace po RS-485, přes kterou PLC jako master vysílá dotazy a data, postupně do "libovolného" počtu modulů v režimu slave. Dále demonstruje možnosti komunikace PLC s PC přes Ethernet. Nastiňuje možné aplikační …více
Abstract:
This thesis deals with the design of DS18B20 digital temperature sensors from the company Dallas. The thesis proposes the PCB design of the prototype and contains the debugged parts of the programs into the PIC18 the PLC and the PC. Furthermore it describes the RS-485 communication principle, through which the PLC as a master sends queries and data sequentially to "any" number of slave modules. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Mader, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šetina, Martin. Sběr a vizualizace dat v průmyslových prostorách. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy

Práce na příbuzné téma