Karolína Vlasáková

Bakalářská práce

Statistická analýza výsledků dotazníkového šetření duševního zdraví a životního stylu lidí v ČR

Statistical analysis of the results of a questionnaire survey of mental health and lifestyle of people in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou duševního zdraví a životním stylem lidí v České republice. Teoretická část je rozčleněna do několika podkapitol, které vymezují pojmy duševního zdraví, duševní hygieny a duševních onemocnění. Další kapitoly se zaměřují na životní styl a faktory, které ho ovlivňují, tedy strava, pohyb, spánek a odpočinek a různé druhy závislostí, například na alkoholu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with statistical analysis of mental health and lifestyle of people in the Czech Republic. The theoretical part is divided into several subchapters, which define the concepts of mental health, mental hygiene and mental illness. Following chapters are focusing on lifestyle and the factors that affect it – diet, exercise, sleep and rest and various types of addiction, such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vpynb4 vpynb4/2
17. 3. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.