Petr Farkas

Diplomová práce

Možnosti monitorování informačních systémů pomocí systému Microsoft System Center

Options of Monitoring Information Systems Using the System Microsoft System Center
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi monitorování informačních systémů pomocí System Center Essentials. Nejprve jsou rozebrány dva populární nástroje sloužící k usnadnění zápisů zpráv. Jedná se o projekt log4net a řešení od společnosti Microsoft, které je součástí Enterprise Library jako jeden samostatný blok nazvaný Logging Application Block. Na tuto část navazuje pojednání o samotném produktu System …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of information systems monitoring using the System Center Essentials. Two popular frameworks are discussed, as the tools to facilitate the log entry. It is the open source project log4net and the Logging Application Block, which is a separate part of Microsoft Enterprise Library. In the next part of the thesis, the product System Center Essentials itself is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Kocyan
  • Oponent: Petr Foltýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma