Bc. Lenka HAVLÍKOVÁ

Diplomová práce

Sledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testem

Monitoring of the effectiveness of biodegradation of textile dyes by the Ames test
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení potenciální mutagenity dvou syntetických barviv: Methylene Blue a Reactive Orange 16. Tyto látky byly biodegradovány v rotačním diskovém bioreaktoru za pomoci houbové kultury Irpex lacteus až do úplného odbarvení vzorku. Vzorek Methylene Blue byl testován Amesovým testem jak před biodegradací (vstupní vzorek), během biodegradace (meziprodukt), tak i po proběhlé …více
Abstract:
The thesis is aimed to evaluate potential mutagenicity of two synthetic dyes: Methylene Blue and Reactive Orange 16. These compounds were biodegraded in a rotating disk bioreactor using fungal culture Irpex lacteus until decolorization stopped. Sample of Methylene Blue was carried out by the Ames test before biodegradation (initial sample), in the course of biodegradation (degradation intermediate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2010
Zveřejnit od: 22. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍKOVÁ, Lenka. Sledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testem. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.11.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 11. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta