Martin Kopka

Disertační práce

Analysis of process data and their social aspects

Analysis of process data and their social aspects
Anotace:
Informační systémy podporují a zajišťují praktické fungování nejdůležitějších obchodních procesů. Výsledkem běhu většiny procesů v informačním systému je dostupný log procesu s informacemi o účastnících a zpracovaných objektech. Pro analýzu procesních dat lze použít počítačové metody datové analýzy s využitím podpůrných technik strojového učení a komplexní síťové analýzy. Tento Process mining umožňuje …více
Abstract:
Information systems support and ensure practical running of most critical business processes. There exist or can be reconstructed records (logs) of the process running in the information system with information about the participants and the processed objects for most of the processes. Computer methods of data mining can be used for analysis of process data utilizing support techniques of machine learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2019
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: František Huňka, Petr Čermák, Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika