Tereza Chudobová

Bachelor's thesis

Změny v právní úpravě, účetnictví a zdaňování obecně prospěšných společností

Changes in Legislation, Accounting and Taxation of Public Benefit Companies
Abstract:
Tato práce se zabývá změnami v právní úpravě, učetnictví a zdaňování obecně prospěšných společností v přímé vazbě na nový občanský zákoník platný od 1.1.2014. Obecně prospěšné společnosti založené před rokem 2014 čelí rozhodnutí, zdali mají nadále fungovat v nezměněné právní formě a řídit se zákonem č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a nebo již novým občanským zákoníkem, který však …more
Abstract:
This bachelor's thesis is dealing with changes in legislation, accounting and taxation of public benefit companies which are connected with the introduction of the new civil law in 2014. All public benefit companies which were established before the first of January 2014 are now facing an important decision if they should stay in the same legal form and keep following the law n. 248/1995 about public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Alžběta Urbancová
  • Reader: Petra Večerková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně