Světlana Stolnaia

Bakalářská práce

Systém poskytování lázeňské péče (porovnání Středočeského kraje a Omské oblasti)

The System of Providing Spa Services (Comparison of Central-Bohemian and Omsk Regions)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku lázeňství a lázeňské péče poskytované v České republice a Rusku. Problematika je aplikována na lázeňství Středočeského kraje (Lázně Toušeň, Lázně Poděbrady, a. s.) a Omské oblasti (na příkladu 8 lázeňských zařízení). Podrobněji pojednává o historii lázeňství, systému poskytování lázeňských služeb, jednotlivých druzích léčebných metod a procedur, včetně identifikace …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on problems of balneology and spa care offered in the Czech Republic and Russia. Some issues are illustrated by means of spa services in Central-Bohemian region (Lázně Toušeň, Lázně Poděbrady, a. s.) and Omsk region (the example of 8 selected institutions). The thesis gives details on the history of spas, the system of providing spa services, on the types of therapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB657

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Eva Šimková
  • Oponent: Jana Kostincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk