Lukáš SKIBA

Bakalářská práce

Řešení KNN problému ve fyzice

KNN problem solution in physics
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje metodám pro řešení problému nazývaný jako k- nejbližší soused neboli k-NN problém. Ten je znám i jako hledáni sousedního, podobného či nejbližšího bodu. K- NN problém zahrnuje hledání do oblasti s body, které patří do bližšího okolí určitého bodu než jiné body v prostoru (například v metrickém prostoru). Pro různé aplikace v oblasti počítačových simulacích (např. molekulární …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with methods for solving called k-Nearest Neighbor or k-NN problem, also known as proximity search, similarity search or closest point search. The k-NN problem involves identifying the locus of points lying nearer to the query point than to any other point in the set (e.g. in a matric space). For some applications in computer imulations (e.g. molecular simulations) we have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
http://arl.ujep.cz/