Vladislav Šupa

Diplomová práce

Vnitřní kontrolní systém společnosti

Internal control system of company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popis a analýza vnitřního kontrolního systému u dvou malých podnikatelských účetních jednotek. Práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem společnosti, která si zajišťuje účetnictví v plném rozsahu vlastními zaměstnanci a také společností, která má zajištěno vedení účetnictví externí společností. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická kapitola se zabývá …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to describe and analyse internal control systems of two small business entities. The thesis deals with internal control system of the company which bookkeeping is fully provided by its own employees and also the company that has bookkeeping by external company. The thesis consists of three main parts. The first theoretical part covers a description of an internal control …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Pelák
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77870