Zuzana Škamlová

Bakalářská práce

Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Applicants for Foster care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. Práce je především zaměřena na proces zprostředkování náhradní rodinné péče. V teoretické části jsou popsány jednotlivé formy náhradní rodinné péče a jejich historický vývoj. Dále se práce zabývá dětmi vhodnými do osvojení a pěstounské péče, zprostředkováním náhradní rodinné péče včetně průběhu přijímání dítěte do rodiny. Je zde věnován …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with foster care. The work is primarily focused on the process of mediation in foster care.The theoretical part describes the various forms of foster care and its historical development. Furthermore, the work deals with children in appropriate foster care and adoption situations, the provision of foster care, including the adoption of a child into the family. Part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB643

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Monika Ulrichová
  • Oponent: Jan Hojda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv