Mgr. Martin BARTAS

Diplomová práce

Hodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnosti

Assessment of exposure to electromagnetic radiation from conventional sources using specialized software tool and evaluation of their hygienic significance
Anotace:
Tato práce řeší expozice elektromagnetickému záření a polím pocházející z běžných zdrojů (vysílače, telekomunikační sítě, dráty vysokého napětí, apod.) vyskytujících se v komunálním prostředí a jejich možný vliv na lidské zdraví. Pomocí softwarového nástroje EFC-400 byly namodelovány nejčastější a zároveň potenciálně nejnebezpečnější expozice těmto fyzikálním faktorům. Namodelované hodnoty byly porovnány …více
Abstract:
This work deals with the exposure to electromagnetic radiation and fields originating from common sources (transmitters, mobile networks, high voltage wires, etc.) occurring in the community environment and their potential impact on human health. Using the EFC-400 software tool, the most common and potentially the most dangerous exposures to these physical factors were modelled. The measured values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTAS, Martin. Hodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnosti. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta