Bc. Ivana Kinská

Diplomová práce

Pragmatická analýza syntaktických konstrukcí typu "Jestliže a, (tak) b"

Pragmatic analysis of syntactic structures "If a, (then) b"
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pragmatickou analýzou syntaktických konstrukcí typu "Jestliže a, (tak) b". Nejprve představujeme přístupy českých i světových lingvistů k problematice podmínkových souvětí, poté následuje pragmatická analýza těchto struktur, přičemž se zaměřujeme na podmínková souvětí se spojkou "jestliže". Naším cílem je popsat mechanismy, které umožňují to, co je ve struktuře nevyjádřeno …více
Abstract:
This diploma thesis concerns pragmatic analyses of syntactic structures "If a, (then) b". Firstly we would like to introduce main approaches of Czech and world linguists to problem of conditional sentences, then we analyze this structures in light of pragmatics. Our aim is to give an account of morphological and syntactic factors that are necessary to reinterpretation of conditional sentences.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.