Bc. Hana Brablecová

Bakalářská práce

Vliv Mozartova efektu na prostorovou představivost VŠ studentů.

Mozart effect and its influence on spatial reasoning of University students.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat souvislost mezi Mozartovým efektem a jeho vlivem na prostorovou představivost u studentů vysokých škol. Teoretická část obsahuje pojednání o hudebních mechanismech a prostorové představivosti a představuje dosavadní výzkumy Mozartova efektu. Empirická část pojednává o výzkumu vlivu Mozartova efektu na prostorovou představivost u vysokoškolských studentů, která …více
Abstract:
The aim of the thesis is an exploration of Mozart effect and its influence on spatial reasoning of University students. The theoretical part includes descriptions of mechanisms of music perception and spatial imagination and main papers on Mozart effect are introduced. The practical part deals with an experiment of the influence of Mozart effect on spatial reasoning of University students. Spatial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta