Bc. Martin POLÍVKA

Master's thesis

Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky

neuveden

Potential of Using Experimental Economics for the Development of Business Economy
Abstract:
Práce se zabývá experimentální ekonomií jakožto významným odvětvím současného ekonomického výzkumu. První část je věnována zevrubnému popisu a analýze historie této disciplíny. Druhá je zaměřena na metodologii a metodiku využívání experimentů pro výzkum ekonomického jednání lidí. Součástí tohoto rozboru je rovněž analýza využitelnosti vybraných prvků experimentální metody v některých podnikových činnostech …more
Abstract:
Thesis deals with the topic of experimental economics as an important branch of the current economic research. First part is dedicated to the detailed description and analysis of the history of this discipline. The second one is aimed on the methods and methodology of using experiments for the research of the human economic behavior. This part contains also the analysis of applicability of the chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Ing. David Martinčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÍVKA, Martin. Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická