Theses 

Podniková kultura společnosti Dobrá značka – Ing. Šárka Holubová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Šárka Holubová

Bachelor's thesis

Podniková kultura společnosti Dobrá značka

Good Brand Company Corporate Culture

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat podnikovou kulturu v mezinárodní společnosti Dobrá značka (virtuální název). Analytická sonda je uskutečněna prostřednictvím dotazníkového šetření v souvislosti se změnou vlastníka v roce 2008. Teoretická část bakalářské práce vymezuje popis podnikové kultury, zvláště pak její funkce, význam, prostředky a její důležitost pro stabilitu firem. Následuje charakteristika vztahů, podnikové identity a etiky. Pozornost je zde věnována také společenské odpovědnosti firem, řízení lidských zdrojů a s ním související bezpečnosti a zákoníku práce. V praktické části jsou analyzovány výše uvedené aspekty podnikové kultury a porovnány s teoreticko-metodologickou částí. V závěrečné části jsou prezentovány celkové výsledky šetření podnikové kultury ve společnosti Dobrá značka.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to analyse corporate culture in an international company Good Brand (a virtual name). The analysis was conducted through a questionnaire after the company was acquired by a new owner in 2008. The theoretical part of the bachelor thesis describes the corporate culture, namely its functions, sense, tools and its importance for the stability of companies. In addition, it characterises relations, corporate identity and ethics, and it focuses on the corporate social responsibility, human resources management, the respective safety at work and the Labour Code. The said corporate culture aspects are analysed in the practical part of the bachelor thesis and they are compared with the theoretical part. The final part of the thesis presents the overall results of the corporate culture investigation in Good Brand.

Keywords: Podniková kultura, analýza, vztahy, změna, podniková etika a identita, zaměstnanci, lidské zdroje, společenská odpovědnost firem, Corporate culture, analysis, relations, change, corporate ethics and identity, employees, human resources, corporate social responsibility

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 11:03, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz