Jan Dalecký

Diplomová práce

Společná zemědělská politika EU a její vliv na agrární sektor ČR

The impact of CAP on czech agricultural system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem Společné zemědělské politiky EU na agrární sektor České republiky. Cílem diplomové práce je zjistit, zda vstup ČR do EU a zavedení SZP mělo pozitivní či negativní důsledky na český agrární sektor. První kapitola práce je věnována vzniku, cílům a principům fungování SZP. Následuje část, kde jsou diskutovány jednotlivé reformy a změny SZP, které následně ovlivnily ČR …více
Abstract:
The diploma thesis looks into the impact of the Common Agricultural Policy of the EU on agrarian sector of Czech Republic. The target of this diploma thesis is to determine wheter the accession within the EU and application of the CAP policies has had positive or negative influences on Czech agriculture. The first chapter, explains the craetion, targets and principles of the CAP. Next, discusses reforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Oponent: Pavel Neumann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69296