Milada NEJDLOVÁ

Bachelor's thesis

Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky

An Elementary Musical Interpretation Inspired by Modern Czech Theorists
Abstract:
V úvodu práce je zvažováno, zda se může stát moderní česká hudební teorie inspirací pro interpretační práci. Po krátkém popisu vývoje exaktních disciplín a představení jejich protagonistů následuje souhrnné zhodnocení období vzniku vědeckých děl širokého záběru. Tato ucelená řada vznikala v českých podmínkách v poměrně dlouhém časovém intervalu. Některé práce nebyly dosud překonány. Jsou stále aktuálním …more
Abstract:
The main point of the introduction of this work contemplates if it is possible the modern Czech music theory can become an inspiration for interpretation work. The author shortly describes the development of exact disciplines, introduces their protagonists and periods of origin of scientific works. Lots of them were written in the Czech territory over a period of many years. Some of them are still …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEJDLOVÁ, Milada. Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/