Petra Brlayová

Diplomová práce

Cluster-based approach to the enhancement of competitiveness: Analysis of automotive cluster in Slovakia

CLUSTER-BASED APPROACH TO THE ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS: ANALYSIS OF AUTOMOTIVE CLUSTER IN SLOVAKIA
Anotace:
Diplomová práca má slúžiť ako komplexný materiál, ktorý sa do hĺbky zaoberá témami ako klaster,konkurencieschopnosť a prístup založený na klastrovaní(tzv.cluster-based approach, ktorý prispieva k hospodárskemu rozvoju. Práca sa skladá z teoretickej a empirickej prípadové štúdie o konkrétnom klastri (Automobilový klaster na Slovensku). Prvoradým cieľom je identifikovať faktory úspechu a prekážky rastu …více
Abstract:
The presented Master's thesis is intended to serve as a complex material that deals deeply with the topic of cluster, cluster-based approach to the economic development and competitiveness. The paper consists of theoretical part and empirical case study about particular cluster -- Automotive cluster in Slovakia. The primordial objective is to determine the factors for success and impediments of growth …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Felipe Martinez
  • Oponent: Roman Bíro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61774