Vladimír Zdražil

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Informační technologie a zdravotní postižení

Anotace:
Cílem této absolventské práce je pomocí kompilace popsat možnosti využití informačních a komunikačních technologií u osob se zdravotním postižením, jakožto jedné z cílových skupin sociální práce. Definicí ukotvit osobu se zdravotním postižením a objasnit její situaci v České republice. V návaznosti vymezit informační a komunikační technologie s jejich přesahem pro možnosti využití jejích funkcí osobami …více
Abstract:
Graduation thesis by compile describes the possibilities of using ICTs for persons with disabilities as one of the target groups of social work. Defines persons with disabilities and clarifies their situation in the Czech Republic. Further defines the information and communication technologies and their outreach to the possibility of using its functions by persons with disabilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Krystek, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc