Bc. Kamila Zpěváková

Diplomová práce

Názory učitelů na raný rozvoj bilingvismu dětí předškolního věku

Teachers' views on the early development of bilingualism of the pre-school children
Anotace:
Diplomová práce má empirický charakter. Jejím cílem je zjišťování názorů učitelů mateřských škol na raný rozvoj bilingvismu dětí na preprimárním stupni vzdělávání. V teoretické části je vymezen základní pojem bilingvismus a jeho typy. Práce se věnuje dětskému bilingvismu, bilingvní výchově a jazykovému vývoji u bilingvních dětí. Praktická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu, jehož metodou sběru …více
Abstract:
The thesis is of empirical nature. The goal is to identify the views of teachers and kindergarten teachers on the early development of bilingualism in pre-primary children. The theoretical part defines the essential concept of bilingualism and its types. The work is devoted to child bilingualism, bilingual education and language development in bilingual children. The practical part is devoted to quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zpěváková, Kamila. Názory učitelů na raný rozvoj bilingvismu dětí předškolního věku. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku