Bc. Pavlína Fialová

Diplomová práce

Rizikové jevy při komunikaci na internetu a jejich výuka z pohledu učitele.

Risk phenomena in communication on the Internet and their teaching from the perspective of a teacher.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rizikové jevy při komunikaci na internetu a jejich výuku z pohledu učitele ICT. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část je věnována komunikaci v obecné rovině a jejímu dělení. Dále se práce zaměřuje na internet, jeho historii a způsoby komunikace. Následuje rozbor jednotlivých rizik, která při komunikaci na internetu hrozí. Poslední část …více
Abstract:
This thesis is focused on risk phenomena in communication on the internet and related topic to teach in terms of teacher ICT. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first part is devoted to communication in general and its division. Furthermore, the work focuses on the history of the internet and communication methods on it, followed by the analysis of the various risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta