Bc. Kristýna Kucharčíková

Bakalářská práce

Česká literatura ve filmu v letech 1948-1953

Czech Literature on Screen in 1948 - 1953
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vztah díla Aloise Jiráska Staré pověsti české k stejnojmenné filmové adaptaci režiséra Jiřího Trnky, která je dále analyzována v kontextu doby svého vzniku. První část práce přibližuje dílčí teoretické koncepty literárních a adaptačních studií, druhá část se věnuje historickému pozadí let 1948–1953 s přihlédnutím k organizaci kinematografického průmyslu a filmovým adaptacím …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on relations between Alois Jirásek’s book Staré pověsti české and the film adaptation of this book directed by Jiří Trnka, which is further on analyzed within the time context of its creation. The first section of thesis introduces partial theoretical concepts of literary and adaptation studies. The second part deals with the historical context during the period 1948–1953 with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vokřínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta