Bc. Zdeněk Svoboda

Diplomová práce

Posouzení infrastruktury uzlu Nymburk pro zlepšení možností provozu v rámci integrovaného taktového jízdního řádu

The assessment of the infrastructure hub Nymburk to improve the possibility of operation in the framework of an integrated timetable
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou infrastruktury přestupního uzlu Nymburk tvořeného železniční stanicí Nymburk hl. n. a přilehlým autobusovým terminálem Nymburk, aut. st. pro realizaci stanoveného rozsahu provozu v podmínkách integrovaného taktového jízdního řádu. Návrhy na zlepšení infrastruktury jsou zaměřeny na optimalizaci prostorového uspořádání nástupišť a komunikací pro všechny druhy zúčastněné …více
Abstract:
This master thesis deals with the analysis of the infrastructure hub Nymburk, consisting of the railway station Nymburk and the adjacent bus terminal for the realization of the specified range of operation conditions of the integrated timetable. Proposals to improve the infrastructure are focused on the optimization of the platforms and communications for all kinds of here presented traffic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Zdeněk. Posouzení infrastruktury uzlu Nymburk pro zlepšení možností provozu v rámci integrovaného taktového jízdního řádu. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy