Ing. Marek Bartoň, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimalizace metod zpracování fMRI dat pro zvýšení validity analýz konektivity

Optimization of fMRI data processing for improvement of connectivity analysis validity
Abstract:
Úvod. Analýzy konektivity z dat fMRI jsou stále více využívanou metodou pro studium funkcí lidského mozku. Vzhledem k faktu, že fMRI data obsahují velké množství šumu, který výsledky analýz konektivity znehodnocuje, je nutné provádět vhodné filtrace. Pro tyto účely bylo představeno široké množství přístupů, které využívají informaci o průbězích šumu z přímo z fMRI dat (data-driven metody) nebo na základě …more
Abstract:
Introduction. The importance of fMRI connectivity analysis in the study of human brain function is still growing. With respect to the fact that fMRI data contains significant amount of noise that corrupts the conclusions drawn from the analyses, it is necessary to perform proper noise filtering. In order to do such filtering, there was introduced a broad range of approaches, which exploit information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2019
  • Supervisor: Ing. Michal Mikl, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Keller, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta