Bc. Renata Dvořáková

Master's thesis

Zhodnocení služeb neziskové organizace zaměřené na pomoc ženám - obětem domácího násilí v pražském regionu

Evaluation of non-profit organization focused on female victims of domestic violence in the Prague region
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo odpovědět na otázku: „Jaká jsou pozitiva a negativa služeb neziskové organizace zabývající se pomocí ženským obětem domácího násilí v pražském regionu“ V první části jsem věnovala pozornost vysvětlení pojmu „domácí násilí“, popisuji jednotlivé definice z pohledů odborníků, zabývám se příčinamy vzniku, dále uvádím jednotlivé druhy a fáze domácího násilí včetně popisu obětí …more
Abstract:
The aim of the thesis is to answer the question: „Vhat are the positives and negatives of the services of a non-profit organisation dealing with help to female victims of domestic violance in the Prague region? Tin the first part my attention is devoted to the explanation of the term ?home violance“ depiction of individual definitions from the point of view of experts, I deal with the causes of home …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kristýna Pešáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií