Bc. Mgr. Petra Stixová

Diplomová práce

Cafeteria Gallery βeta – on-line systém motivace a odměňování zaměstnanců

Cafeteria Gallery βeta – the On-line Motivation and Remuneration System of Employees
Anotace:
Diplomová práce se zabývá on-line systémem správy nefinančních zaměstnaneckých benefitů Cafeteria Gallery Βeta a návrhem jeho zavedení a využití ve výrobním podniku. Teoretická část je zaměřena na oblast odměňování a motivace zaměstnanců, možnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich efektivitu včetně daňových dopadů. Ve výsledkové části je nejprve představen výrobní podnik, jeho předmět podnikání …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the on-line system of management of non-financial employee benefits of Cafeterie Gallery Βeta and proposal of its implementation and applications in the production company. The theoretical part is focused on the area of remuneration and motivation of employees, the possibilities of providing employee benefits and their effectiveness including tax impacts. At the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta