Bc. Lýdie Rejnartová

Bakalářská práce

Porucha pozornosti s hyperaktivitou u předškolních dětí

Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Preschool Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala syndromem Porucha pozornosti s hyperaktivitou u dětí v předškolním věku. Cílem práce bylo zjistit četnost dětí diagnostikovaných poruchou pozornosti s hyperaktivitou ve vybraných mateřských školách v Liberci. Konkrétně, zda je v každé třídě mateřské školy alespoň jedno diagnostikované dítě. Dále práce zjišťovala, jaký přehled mají učitelky mateřských škol o metodách pro …více
Abstract:
The bachelor thesis dealt with the syndrome attention deficit disorder with hyperactivity of children of pre-school age. The aim of this study was to determine the amount of children diagnosed with attention deficit disorder with hyperactivity in selected kindergartens in Liberec. Concretely if there is at least one diagnosed child in each kindergartens class. The thesis also examined which overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rejnartová, Lýdie. Porucha pozornosti s hyperaktivitou u předškolních dětí. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku