Ing. Alice Vojtková

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vykazování podle IAS/IFRS (oceňování a přeceňování, odpisy), srovnání s ČÚS

Long-term Tangible Assets and its reporting accortding to IAS/IFRS in comparison ith the Czech Accounting Standards
Anotace:
Předmětem bakalářské práce na téma „Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vykazování podle IAS/IFRS (oceňování a přeceňování, odpisy), srovnání s ČÚS“ je, podrobné seznámení se s Mezinárodními účetními standardy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, včetně následného srovnání s českou legislativou.
Abstract:
The object of bachelor thesis themed „Long-term Tangible Assets and Its reporting according to IAS/IFRS (appraisement and revaluation, depreciation), in comparison with the Czech Accounting Standards.“ is, description of the International Accounting System (IAS/IFRS) in the field of Long-term Tangible Assets, including the subsequent comparation with the Czech legislation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní