Jan Andraščík

Diplomová práce

Návrh metodiky pro zavedení systému správy mobilních zařízení v prostředí BYOD

Design of methodology for implementation of mobile device management in a BYOD environment
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na téma využívání mobilních zařízení v pracovním prostředí společností, specificky pak na využívání mobilních zařízení vlastněných zaměstnanci. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce popisuje výhody a rizika využívání mobilních zařízení ve společnostech při možnosti využívání mobilních zařízení vlastněných samotnými zaměstnanci a porovnává jednotlivé mobilní …více
Abstract:
This master thesis is focused on topic of using mobile devices in work environment of enterprises, specifically on using mobile devices owned by employees. The thesis is divided into two parts. First part of the thesis describes benefits and risks of using mobile devices in enterprises while allowing usage of mobile devices owned by employees and compares individual mobile platforms in terms of security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Jan Mikulecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35922

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management