Sabina KLÍMOVÁ

Bakalářská práce

Specifikace ošetřovatelské péče u pacienta židovské víry

Specification of nursing care of a patient of Jewish faith
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku a potencionální riziko nerespektování zvyků a tradic judaismu během ošetřovatelské péče u pacienta ţidovské víry. V teoretické části práce je jsou podrobně popsána specifika ošetřovatelské péči u pacienta s ţidovskou vírou v návaznosti s jejich tradicemi a unikátními potřebami. Kvantitativní výzkum v praktické části zkoumá formou strukturovaného dotazníku u všeobecných …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the problem and the potential risk of not respecting the customs and traditions of Judaism during nursing care for patients Jewish faith. In the theoretical part are described in detail the specifics of nursing care in a patient with Jewish faith in connection with their traditions and unique needs. Quantitative research examines the practical part of a structured questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kravcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLÍMOVÁ, Sabina. Specifikace ošetřovatelské péče u pacienta židovské víry. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/