Ivana MALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Paratextová variovost jako prostředek nakladatelské strategie Paratexty v edicích detektivní literatury

Paratexty v edicích detektivní literatury

Variation of paratexts as a means of publishing strategy Paratexts in editions of detective literature
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje teorii a praxi sekundárních knižních textů, které koexistu-jí kolem primárního textu knihy. Jejich funkce a role jsou zásadní jak pro knižní kulturu, tak pro marketing, jehož význam v knižní kultuře stále roste. Praktické ukázky z různých typů literatury ukazují na tradiční i aktualizované mož-nosti užití sekundárních textů. Bližší pozornost je věnována analýze edic detektivní …více
Abstract:
Bachelour labour is focused on theory and practices of secondary books texts that are co-existing around a primary text of book. Their functions and roles are important for book culture as well as for marketing of which purpose is still increasing. Practical previews from different types of literature using of secundary texts shows for traditional and actual alternatives. More important attention is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 129693

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lenka Krausová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Ivana. Paratextová variovost jako prostředek nakladatelské strategie Paratexty v edicích detektivní literatury. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vr8ato vr8ato/2
28. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 4. 2011
Marklová, E.
29. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.