Theses 

Implementace cílů Strategie růstu - Evropa 2020 do národních politik ČR – JUDr. Václav Chum

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JUDr. Václav Chum

Diplomová práce

Implementace cílů Strategie růstu - Evropa 2020 do národních politik ČR

Implementation objectives of the Strategy for growth - Europe 2020 into national policies Czech Republic

Anotace: Evropský integrační proces od svého zahájení na počátku padesátých let minulého století směřoval především ke koordinaci ekonomik uvnitř Evropských společenství a následně Evropské unie. Lze říci, že se tento úkol podařilo naplnit vytvořením hospodářské měnové unie, většina členských zemí EU využívá společnou měnu – euro. V obchodních vztazích neexistují bariéry technického ani finančního charakteru. Na přelomu tisíciletí se však ukázalo, že při řešení vnitřních ekonomických otázek se zcela pozapomnělo na postavení EU na globálním trhu. Tam Evropská unie postupně ztrácela pozici silného subjektu v konkurenci hospodářských velmocí (USA, Japonsko a následně Čína). Proto byl vytvořen strategický dokument Lisabonská strategie, jehož naplnění mělo dostat EU na vedoucí místo ve světové hospodářské konkurenci. Tento krok však skončil neúspěchem a tak v roce 2010 Evropská unie zahájila program Evropa 2020 – strategie růstu. Cílem této diplomové práce je analýza implementace Strategie Evropa 2020 do národních politik České republiky a vyhodnocení efektivity aplikovaných forem a nástrojů.

Abstract: The European integration process since its inception in the early 1950s was directed primarily towards the coordination of economies within the European Communities and consequently with the European Union. It can be said that this task has been accomplished by the creation of an economic monetary union, most of the EU member states use the common currency - the euro. There are no barriers of a technical or financial nature in business relationships. At the turn of the millennium, however, it turned out that in addressing internal economic issues, the EU's position on the global market was completely forgotten. There, the European Union has gradually lost its position as a strong subject in the competition of the economic powers (USA, Japan, and subsequently China). That is why the Lisbon Strategy strategy paper was created, which was meant to get the EU to take the lead in global economic competition. However, this step has failed, so the European Union launched the Europe 2020 strategy - the growth strategy. The aim of this thesis is to analyze the implementation of the Europe 2020 Strategy into the national policies of the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of applied forms and tools.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, strategie, inovace, Evropská unie, Lisabonská strategie, Evropa 2020. Competitiveness, strategy, innovation, European Union, Lisbon Strategy, Europe 2020.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:56, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz