JUDr. Václav Chum

Diplomová práce

Implementace cílů Strategie růstu - Evropa 2020 do národních politik ČR

Implementation objectives of the Strategy for growth - Europe 2020 into national policies Czech Republic
Anotace:
Evropský integrační proces od svého zahájení na počátku padesátých let minulého století směřoval především ke koordinaci ekonomik uvnitř Evropských společenství a následně Evropské unie. Lze říci, že se tento úkol podařilo naplnit vytvořením hospodářské měnové unie, většina členských zemí EU využívá společnou měnu – euro. V obchodních vztazích neexistují bariéry technického ani finančního charakteru …více
Abstract:
The European integration process since its inception in the early 1950s was directed primarily towards the coordination of economies within the European Communities and consequently with the European Union. It can be said that this task has been accomplished by the creation of an economic monetary union, most of the EU member states use the common currency - the euro. There are no barriers of a technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní