Ing. Radka Mikelová, Ph.D.

Disertační práce

Elektrochemické studium nukleových kyselin a jejich složek pomocí eliminační voltametrie s lineárním scanem (EVLS)

Electrochemical study of nucleic acids and their components by elimination voltmetry
Anotace:
V předložené dizertační práci byly pomocí adsorptivní rozpouštěcí technikou ve spojení s eliminační voltametrií (Elimination voltammetry with linear scan – EVLS) studovány krátké řetězce deoxyribonukleových kyselin – nonamery, dva homo-ODN dA9, dC9 (5´-AAA AAA AAA- 3´,5´-CCC CCC CCC- 3´) a tři hetero ODN H3, H4, H9 (5´- CCC AAA CCC - 3´,5´- CAC CAC CAC - 3´, 5´- ACC CAC CCA - 3´). Po aplikaci EVLS …více
Abstract:
In the present PhD thesis, short-chain deoxyribonucleic acids (nonamers), two homo-ODN dA9, dC9 (5'-AAA AAA AAA-3', 5'-CCC CCC CCC-3'), and three hetero-ODN H3, H4, H9 (5'-CCC AAA CCC-3', 5'-CAC CAC CAC-3', 5'-ACC CAC CCA- 3', respectively) were studied by adsorptive stripping technique in connection with elimination voltammetry (Elimination voltammetry with linear scan - EVLS). When applying EVLS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 7. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., Doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta