Kateřina ČAPKOVÁ

Bakalářská práce

The Reality of Everyday Life of African American Community in Selected Poems of Contemporary American Poets

The Reality of Everyday Life of African American Community in Selected Poems of Contemporary American Poets
Abstract:
The central topic of the bachelor's thesis is the history of the Black America and the development of the Afro-American community throughout the United States. Therefore, the general focus is aimed to the African American culture and precisely to an everyday life of ordinary black people in the country, in the way it is described by contemporary poets. The authors, who are themselves representatives …více
Abstract:
Klíčové téma bakalářské práce je "Black America", především pak její historie a vývoj afroamerické komunity na území Spojených Států. Práce se zaměřuje na afroamerickou kulturu a každodenní život černošského obyvatelstva v zemi podle toho, jak je popisují současní američtí básníci. Autoři, kteří jsou sami členy této komunity a mají tak s touto problematikou přímou zkušenost, slouží jako hlavní zdroje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Kateřina. The Reality of Everyday Life of African American Community in Selected Poems of Contemporary American Poets. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/