Bc. Ondřej ŽENATA

Diplomová práce

Tkáňově specifické rozdíly v regulaci exprese biotransformačního enzymu UGT2B7 receptorem pro vitamin D (VDR).

Tissue-specific differences in regulation of biotransformation enzyme UGT2B7 expression via vitamin D receptor (VDR).
Anotace:
Přítomnost UGT2B7 a VDR byla potvrzena téměř ve všech tkáních lidského těla. Jelikož VDR reguluje mnoho biotransformačních enzymů včetně UGT2B15 a UGT2B17, u kterých se společně s UGT2B7 předpokládá společný ancestrální předchůdce, je možné, že regulace exprese UGT2B7 je ovlivněna receptorem pro vitamín D. Pro ověření této hypotézy byl k aktivaci VDR použit kalcitriol a to ve třech fyziologicky relevantních …více
Abstract:
A presence of UGT2B7 and VDR was confirmed in almost all tissues of the human body. Because VDR regulates many biotransformation enzymes including UGT2B15 and UGT2B17 for which, along with UGT2B7, a common ancestral predecessor is assumed, it is possible that regulation of the expression of UGT2B7 is influenced by vitamin D receptor. To verify this hypothesis, calcitriol was used for activation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽENATA, Ondřej. Tkáňově specifické rozdíly v regulaci exprese biotransformačního enzymu UGT2B7 receptorem pro vitamin D (VDR).. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární a buněčná biologie

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vrgdfc vrgdfc/2
23. 5. 2015
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
24. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.